Vilius Kontrimas

Mano didžiausia aistra yra auginti organizacijas žmonėms ir žmones organizacijoms. Brandūs, geri, išmintingi, laisvi, drąsūs, sveiki, veiklūs žmonės kuria modernias, efektyvias, tvarias, finansiškai sėkmingas organizacijas. Aš visada ieškau naujų galimybių ir kontaktų, susisiekime!

Mano istorija

Vilius Kontrimas

Vilius Kontrimas

STRATEGIJA, PROCESAI, IT, DI, IA

Organizacinis ir asmeninis augimas, verslo strategija ir plėtra, našumo didinimas, pardavimai, procesų, projektų, inovacijų bei technologijų valdymas, dirbtinis intelektas (DI), intelektualus automatizavimas (IA)

Visą laiką mokiausi ir praktikoje kūriau organizacijos ir žmogaus sinergiją. Mano tikslas padaryti organizacijas moderniomis, efektyviomis, tvariomis, finansiškai sėkmingomis, o jose esantiems žmonėms sudaryti galimybes augti kaip asmenybėms, būti geresniais, išmintingesniais, laisvesniais, drąsesniais, sveikesniais, veiklesniais. Gyvenimas dovanojo galimybę dirbti ypatingomis aplinkybėmis puikiuose versluose skirtingose industrijose. Buvau aukščiausių vadovų komandose kai šie verslai sparčiai augo, kai stiprino rinkos lyderystę, kai transformavo savo pozicionavimą, kai kūrė ambicingas strategijas, pertvarkė procesus, didino našumą, automatizavo veiklą.

Kasdien norisi, kad visuomenei palankūs verslai klestėtų, kad jie tarnautų žmonėms kaip savirealizacijos sistemos, kad visa visuomenė greičiau susikurtų orias gyvenimo sąlygas ir ilgalaikę gerovę.

Mano teikiamos

Paslaugos

Vadovauju verslams

Dalyvauju valdybose

Rengiu strategijas

Pertvarkau procesus

Diegiu ir kuriu IT sistemas

Tiriu dirbtinį intelektą

Konsultuoju ir vedu mokymus

Darau pristatymus, pranešimus

Įžvalgos

Vilius Kontrimas strategija dirbtinis intelektas

Didinkime savo sprendimų kokybę tausodami savo pajėgumą juos priimti.

Didžioji dalis mūsų sėkmės, laimės, sveikatos, gerovės ir viso kito ko siekiame priklauso nuo mūsų sprendimų. Natūralu, kad kiekvienas turime būti...

Vilius Kontrimas strategija dirbtinis intelektas

Tik naudodami savo stiprybes būsime geriausi ir mėgsime veiklą vienu metu.

Talentų vadyba ir ekonomika tampa svarbiausiais progreso bei sėkmės veiksniais. Tuo tarpu darbuotojų, studentų, moksleivių ugdymas yra...

Vilius Kontrimas strategija

Pasirinkite efektyviausią vadovavimo stilių konkrečioje situacijoje

Pradėjęs vadovauti naujai sau sričiai – pardavimams susimąsčiau apie vadovavimo stilius ir noriu pasidalinti vadovavimo stiliaus klausimais...

Vilius Kontrimas strategija

Panaudokime susirinkimus vadybos rezultatyvumui didinti.

Kiekvieno vadovo darbo efektyvumą labai ženkliai mažina neplanuoti ir nereguliarūs kreipiniai kai esi susitelkęs ties kitu darbu. Kiekvieno pavaldinio...

Vilius Kontrimas strategija

Kaip galime organizuoti sprendimų priėmimą geriau?

Galia organizacijoje kyla iš šių pagrindinių šaltinių – pozicija/įgaliojimai, žinios (ekspertizė), ryšiai. (Yra daugybė platesnių galios dedamųjų modelių...

Mano didžiausia aistra yra organizacijų ir žmonių augimas

Patirtis

Mano gyvenimo misija - tobulėti ir tarnauti.

Aš padedu organizacijoms plėstis ir didinti veiklos našumą formuojant reikiamą strategiją, optimizuojant verslo procesus, diegiant technologinius sprendimus. Aš siekiu, kad organizacijose žmonės augtų kaip asmenybės, būtų geresniais, išmintingesniais, laisvesniais, drąsesniais, sveikesniais, veiklesniais. Mano pagrindinės kompetencijos yra organizacinis ir asmeninis augimas, verslo strategija ir plėtra, našumo didinimas, pardavimai, procesų, projektų, inovacijų bei technologijų valdymas, dirbtinis intelektas (DI), intelektualus automatizavimas (IA).

Įdomiausios patirtys

Korporacijos lygio agresyvios plėtros strategijos rengimo ir įgyvendinimo koordinavimas (apyvarta nuo 600 mln. Eur iki 1 mlrd. Eur per 4 metus), verslo perėmimo strategijos rengimo ir įgyvendinimo koordinavimas (perimtas verslas Latvijoje, Estijoje, apyvarta >140 mln. Eur);

Didelės kompleksijos verslo valdymo sistemos (ERP) keitimo inicijavimas ir valdymas (biudžetas >10 mln. Eur), visų pagrindinių įmonės informacinių sistemų pakeitimas per 3 metus sutaupant 50% pradinio biudžeto (ERP, HR, DVS ir kitos), įmonės strategijos ir IT strategijos, projektų portfelio suderinimas (ypatingai aukštas procesų automatizavimas, kai IT išlaidos tik 0.7% apyvartos);

Naujų verslų kūrimas ir vadovavimas IT ir statybų srityse (pelningas augimas visu vadovavimo laikotarpiu);

Kaštų optimizavimo projekto koordinavimas (metų ekonomija 6 mln. Eur);

Įmonės tobulinimo skyriaus sukūrimas (per 3 mėn. inicijuota esminė tiekimo grandinės pertvarka, pradinis atsargų lygis >90 mln. Eur);

Procesų pertvarkos (naudojant klasikinę reinžineriją ir LEAN) programų įgyvendinimas;

Inovacijų ir technologijų bakalauro/magistro programų sukūrimas ISM Vadybos ir ekonomikos universitete pritraukiant dvigubo diplomo galimybę Ilinojaus Technologijų Institute, JAV (prezidento Valdo Adamkaus Alma matter).

Didžiausios atsakomybės

Vadovavimas nuo 30 iki 3000 žmonių, atsakomybė už >300 mln. Eur apyvartą, dalyvavimas esminiuose organizacijų sprendimų priėmimo komitetuose, valdymas didelio IT ūkio (>70 darbuotojų, nuosava infrastruktūra), pastatų ūkio (>300.000 m2), transportų ūkio (>180 lengvų automobilių ir >50 sunkvežimių), savanoriška pagalba pasaulį gerinančioms organizacijoms.

Patirtis

2001 – 2003 Programuotojas, projektų vadovas
2004 – 2009 Optimali statyba, direktorius, vienas iš steigėjų
2007 – 2009 HLTECH, direktorius, akcininkas
2009 – 2014 ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, rektorius, plėtros, infrastruktūros direktorius
2014 – 2018 Kesko Senukai, įmonės tobulinimo, IT, pardavimų, infrastruktūros direktorius
2018 – dabar Advantes technologies, direktorius, steigėjas

Išsilavinimas

Informatikos mokslų daktaras (dirbtinio intelekto tema), KTU, 2009
Vadybos magistras, dvigubas diplomas, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM), BI Norwegian Business School (BI), 2021
Statybos inžinerijos magistras, VGTU, 2008
Verslo administravimo magistras (statybų ekonomikos specialiazija), VGTU, 2004
Informatikos magistras, KTU, 2003
Verslo informacijos bakalauras, VU, 2001

Prisijunk ir kontaktuok

Naudojami socialiniai tinklai